ĐỀ THI CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY MÔN TIẾNG ANH- TỈNH NINH BÌNH- NĂM HỌC 2013-2014 (Có file nghe và đáp án)

Download file link

https://drive.google.com/open?id=0B2XS8nk1s0tCWXQwejIwQU1MQkE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s