KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TỈNH HƯNG YÊN- NĂM HỌC 2015 – 2016- MÔN TIẾNG ANH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN   ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: TIẾNG ANH (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tiếng Anh) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian … More KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TỈNH HƯNG YÊN- NĂM HỌC 2015 – 2016- MÔN TIẾNG ANH

TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 12

REVISION Cách nhận biết từ loại: Cánh nhận biết danh từ: danh từ thường có các hậu tố sau: -TION/ -ATION                       invention, information, education -MENT                                      development, employment -ENCE/-ANCE                        difference, importance -NESS                                        richness, happiness, business -ER (chỉ người)                         teacher, worker, writer, singer -OR (chỉ người)                         inventor, visitor, actor -IST … More TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 12