40 danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng anh

1. Merchandise = goods: hàng hóa 2. Pollution : ô nhiễm 3. Stationery: văn phòng phẩm 4. Traffic: sự đi lại, giao thông 5. Luggage/baggage: hành lý 6. Advice: lời khuyên 7. Food: thức ăn 8. Meat: thịt 9. Water: nước 10. Soap: xà phòng 11. Air: không khí 12. News: tin tức 13. Economics: kinh tế học 14. Physics: vật lý 15. Maths: toán 16. Knowledge: kiến thức 17. Clothing: quần áo 18. Employment: Công … More 40 danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng anh