ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2017-2018 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

Họ và tên: ……………………………….. Lớp: ………  ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2017-2018 MÔN ANH VĂN LỚP 8 THÍ ĐIỂM Thời gian: 45’ ĐỀ LẺ (ĐỀ BÀI GỒM 2 TRANG. HỌC SINH LÀM BÀI VÀO ĐỀ KIỂM TRA) Điểm Nhận xét của giáo viên chấm bài Tên GV chấm bài … More ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2017-2018 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)

  ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 (Làm bài trong 60 phút – Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề)     PART A: LISTENING (2.0 pts) Hướng dẫn phần thi nghe hiểu: –      Nội dung nghe gồm 2 phần, mỗi phần thí sinh … More ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)