ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)

  ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 (Làm bài trong 60 phút – Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề)     PART A: LISTENING (2.0 pts) Hướng dẫn phần thi nghe hiểu: –      Nội dung nghe gồm 2 phần, mỗi phần thí sinh … More ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)