THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (Time: 60 minutes) THE MATRIX OF THE TEST Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao LISTENING Số câu: 8 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ:  20 % Choose the correct answer – Số câu: 4 – Số điểm: 1,0 Listen and answer the questions – … More THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN : TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN)

  ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN : TIẾNG ANH 7                                                     PART A: LISTENING (2 pts) I. Listen and tick true (T) or false (F).  (1 point)   True False 1. Lan can go out with Linh.     2. Mai can’t come to the phone because  she is sleeping.     3. … More ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN : TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)

  ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 (Làm bài trong 60 phút – Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề)     PART A: LISTENING (2.0 pts) Hướng dẫn phần thi nghe hiểu: –      Nội dung nghe gồm 2 phần, mỗi phần thí sinh … More ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)