ENGLISH 7: THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (Time: 60 minutes) THE MATRIX OF THE TEST Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao LISTENING Số câu: 8 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ:  20 % Choose the correct answer – Số câu: 4 – Số điểm: 1,0 Listen and answer the questions – … More ENGLISH 7: THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

ENGLISH 7: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 (có file nghe và đáp án kèm theo)

      Full Name: ………………………………… Class: …………………… The First Semester Test English  7 School year: 2017-2018 (Time allow: 45 minutes)   Mark         Teacher’s comments   PART I. LISTENING: I. Listen to the conversation. Circle A,B or D to complete the sentences. You will hear TWICE ( 1 mark). 1.Paul talks to … More ENGLISH 7: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 (có file nghe và đáp án kèm theo)

First-Term test 1

UBND QUẬN LÊ CHÂN TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Họ và tên:……………………………………. Lớp: …..…              STT:……….. ĐỀ KIỂM HỌC KỲ I – MÔN ANH VĂN LỚP 7 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM) Năm học 2016 – 2017 Thời gian: 45 phút (Đề kiểm tra gồm 2 trang – Học sinh làm bài vào đề kiểm tra) Thứ          , … More First-Term test 1