ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2017-2018 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

Họ và tên: ……………………………….. Lớp: ………  ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2017-2018 MÔN ANH VĂN LỚP 8 THÍ ĐIỂM Thời gian: 45’ ĐỀ LẺ (ĐỀ BÀI GỒM 2 TRANG. HỌC SINH LÀM BÀI VÀO ĐỀ KIỂM TRA) Điểm Nhận xét của giáo viên chấm bài Tên GV chấm bài … More ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2017-2018 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)